"הבנתי שהכל בר השגה בחיים ותלוי באמונה בעצמך ובגישה שלך לחיים.
פיתחתי מודעות ויכולת הבנה והקשבה לעצמי, לגוף ולסובבים אותי.
המחויבות שלי לתהליך גדלה כשהתחלתי ליישם את האימונים בחיים.
הבנתי שיש לי יכולת לשלוט על העתיד שלי בזכות עצמי ועליי לנהוג באחריות" בן 17

WordPress Video Lightbox Plugin